วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แนะนำตัวค่ะ


รหัสนักศึกษา 554144080  นางสาวเตือนใจ บุญเรือง ชื่อเล่น เกด
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คบ.2 หมู่ที่ 2    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น